Realleader Fitness Co., Ltd. được thành lập vào năm 1996, là một công ty thể hình trên toàn thế giới tích hợp phát triển, thiết kế, sản xuất và bán. Là nhà cung cấp quan trọng về thiết bị tập thể dục tăng cường sức mạnh chuyên nghiệp và tim mạch trên thế giới, công ty có ba công ty con trong nước, bao gồm Shandong Li De Fitness Co., Ltd. Shandong Realleader Import&Export Co., Ltd. Realleader Fitness International Co., Limited, Bốn chi nhánh ở nước ngoài, bao gồm Realleader Fitness Corp (Bắc Mỹ), Realleader Europe SLU (Châu Âu), Into Wellness Private Limited (Ấn Độ) ), PT.Realleader Fitness Sukses (Indonesia).

đọc thêm